Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Hệ thống giáo dục NZ

Tại New Zealand ngôn ngữ chính là Tiếng Anh. Hệ thống giáo dục của New Zealand tương tự như tại UK bởi vậy mà sinh viên theo học tại NZ có thể dễ dàng chuyển đổi sang các nước nói tiếng Anh khác trong quá trình học (nếu muốn).

Hệ thống giáo dục của New Zealand được phân chia như sau:

Các trường đại học:

Các trường đại học của New Zealand là các trường công lập.

Chương trình đào tạo từ dự bị đại học, cử nhân, các chứng chỉ sau Đại học,Thạc sỹ cho đến Tiến sỹ.

Năm học bắt đầu từ tháng 03 đến tháng 11.

Một số khoá học có kỳ nhập học vào tháng 07.

Một số khoá học có kỳ mùa hè (bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 03).

Các học viện kỹ thuật và trường cao đẳng:

Các học viện và trường cao đẳng của NZ cũng là công lập.

Một số khoá học tại các học viện kỹ thuật và trường cao đẳng có bằng cấp tương đương như trong các trường đại học (chứng chỉ sau đại học, bằng đại học).

Năm học cũng bắt đầu nhập học vào tháng 03 và kết thúc vào tháng 11, một số khoá học cũng có kỳ nhập học vào tháng 07.

Các tổ chức đào tạo tư nhân:

Có một số khoá học đặc biệt trong kinh doanh, du lịch do các tổ chức đào tạo tư nhân đảm nhận. Chất lượng của khoá học này được giám sát bởi Cơ quan Quản lý chất lượng của NZ.

Các trường đào tạo Anh ngữ:

Các trường này bao gồm cả công và tư, có kỳ nhập học linh hoạt trong năm. Nhiều sinh viên quốc tế đăng ký khoá học tiếng Anh học thuật trước khi bắt đầu khoá học chính.

Các trường phổ thông:

Hầu hết các trường phổ thông tại NZ đều là trường công lập. Một số khác là trường tư và bán công lập. Các trường này có thể là nam sinh hoặc nữ sinh, hay vừa nam, vừa nữ. Học phổ thông của NZ thường từ 13 đến 19 tuổi (từ lớp 09 đến lớp 13). Học sinh lớp 11 đến lớp 13 học chương trình phổ thông để thi lấy chứng chỉ giáo dục quốc gia của NZ (NCEA). Năm học bắt đầu từ tháng Hai đến giữa tháng 12 với các kỳ nghỉ nằm ở tháng 04, tháng 07 và tháng 09.