Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Thông tin về Visa

Bạn có thể xin visa đi học tại NZ dưới dạng visa du lịch:

Nếu bạn đăng ký khoá học dưới 03 tháng thì bạn có thể xin visa đi học dưới dạng visa du lịch. Nếu khoá học của bạn dài hơn 03 tháng bạn không thể sử dụng loại visa này.

Visa sinh viên:

Nếu bạn đến NZ để đăng ký khoá học toàn thời gian (full time) và thời gian của khoá học trên 3 tháng bạn cần xin visa sinh viên.

Lưu ý: Bạn không thể xin visa cho bất cứ người thân nào của bạn nằm trong visa của bạn. nếu bạn có chồng (hoặc vợ), con, bố mẹ (hoặc người bảo lãnh tài chính) muốn theo bạn đến NZ thì họ phải xin visa tách rời.

Những yêu cầu cơ bản khi xin visa sinh viên vào NZ:

Hộ chiếu của bạn phải còn hạn tối thiểu 3 tháng kể từ ngày hết hạn của khoá học.

Nếu khoá học của bạn kéo dài 06 tháng trở lên thì bạn cần tiến hành kiểm tra sức khoẻ tại một bệnh viện được công nhận bởi phòng visa chứng tỏ bạn đáp ứng được yêu cầu.

Nếu khoá học dài hơn 24 tháng bạn cần phải tiến hành các kiểm tra và chụp X- quang phổi (các kiểm tra này không được quá 03 tháng so với thời điểm xin visa).

Để có các thông tin cụ thể về các loại visa bạn có thể ghé qua trang web của sở di trú NZ: http://www.immigration.govt.nz