Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Sau đại học

Chương trình sau đại học bao gồm các khoá học lấy chứng chỉ sau đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Chương trình sau đại học yêu cầu nhiều nghiên cứu độc lập hơn bậc đại học. Đánh giá kết quả của chương trình được đo bằng luận văn, các kỳ thi hoặc bài tiểu luận.

Chương trình Tiến sỹ:

Là chương trình nghiên cứu dành cho những sinh viên với mục đích nghiên cứu khoa học hoặc học thuật. Chương trình này được đánh giá bằng việc đưa ra đề tài nghiên cứu cuả sinh viên và những nghiên cứu độc lập chỉ ra được những đóng góp quan trọng của sinh viên về kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể. Chương trình Tiến sỹ thường kéo dài ít nhất 03 năm. Để nhận được thư mời của chương trình tiến sỹ sinh viên cần tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ hoặc đạt kết quả xuất sắc hoặc giỏi trong chương trình đại học danh dự 04 năm với chuyên ngành đó hoặc chuyên ngành có liên quan. Sinh viên phải nộp đề tài nghiên cứu và tìm ra giáo sư có thể hướng dẫn mình. Với những sinh viên theo đuổi chương trình này được quyền mang theo gia đình, được quyền đi làm full-time, không bị giới hạn.

Chương trình Thạc sỹ đôi khi có thể chỉ tập trung vào nghiên cứu nhưng cũng có những chương trình kết hợp giữa nghiên cứu và học thuật, có những chương trình chỉ là học thuật. Chương trình Thạc sỹ một năm dành cho sinh viên có bằng danh dự hoặc có chứng chỉ sau đại học. Với những sinh viên chỉ có bằng đại học 3 năm thường thì sẽ học trong hai năm.

Các khoá học lấy bằng Diploma sau đại học (Postgraduate Diploma):

KHoá học cung cấp cho sinh viên bằng cấp chuyên sâu và mở ra con đường nghiên cứu sau này, mở rộng kiến thức mà sinh viên đã tích luỹ trong chương trình đại học.  Nó chỉ dẫn sinh viên cách tư duy và nghiên cứu độc lập. Sinh viên tập trung vào một lĩnh vực cụ thể trong khi học cùng với việc phát triển kỹ năng nghiên cứu. Chương trình này yêu cầu sinh viên hoàn thành bậc đại học cùng chuyên ngành hoặc tương đương, nó đòi hỏi cao hơn về mặt học thuật và tính kỷ luật.

Khoá học lấy chứng chỉ sau đại học (postgraduate certificate):

Chương trình này kéo dài 06 tháng và tập trung vào học thuật nâng cao hơn chương trình cử nhân. Lựa chọn chuyên ngành học sẽ phải liên quan đến kiến thức nền tảng khi học đại học.