Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Đại học

Các trường Đại học tại NZ đi theo mô hình đào tạo của UK.

Chương trình Dự bị đại học dành cho sinh viên quốc tế là 1 năm. Trong chương trình này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, khả năng về Tiếng Anh để có sự chuẩn bị tốt khi bước vào chương trình đại học. Quy mô lớp học nhỏ, giáo viên hỗ trợ nhiều cũng như được học với các sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều này rèn luyện tính chủ động, hoà đồng và nhanh chóng thích nghi.

Chương trình đại học kéo dài 3 năm, độ khó của chương trình cũng như sự tập trung chuyên sâu tăng dần qua các năm. Các môn học bổ trợ đa dạng qua các năm còn môn chuyên ngành sẽ được học ở tất cả 3 năm của chương trình đại học. Thường trong năm đầu sinh viên chưa cần thiết lựa chọn chuyên ngành. Một số học sinh sẽ học khá nhiều môn mà họ yêu thích hoặc lựa chọn học hai chuyên ngành trong một bằng.  Sinh viên quốc tế học trong môi trường bản địa, nhiều học sinh NZ. Cách giảng dạy tập trung đến khả năng làm việc theo nhóm, khả năng thuyết trình, viết luận, phát huy tính sáng tạo của mỗi sinh viên. Sinh viên quốc tế gần như phải hoà nhập như sinh viên địa phương và có bản sắc riêng. Phòng sinh viên quốc tế trong các trường đại học hỗ trợ rất tốt sinh viên nước ngoài từ tư vấn định hướng chuyên ngành, các kỹ năng cần thiết trong chuyên môn, tìm việc bán thời gian, học ngoài giờ, gia hạn visa hay tìm nhà ở. Chính sự thân thiện của người NZ làm cho sinh viên quốc tế cảm thấy như ở nhà.

Với những sinh viên học các chuyên ngành như Y khoa, Nha sỹ, Dược, Luật) thì thường chương trình đại học sẽ học dài hơn 3 năm.

Đối với bằng danh dự thời gian học sẽ là 4 năm bao gồm một số những nghiên cứu độc lập. Để lấy được bằng chương trình này, sinh viên phải có kết quả học tập rất tốt.

Đối với những sinh viên lấy bằng kép danh dự thì phải học 05 năm. Học bằng danh dự 04 năm và thêm một năm để học tập trung hai chuyên ngành mà sinh viên lựa chọn.