Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Phổ thông

Chương trình phổ thông của NZ được chia thành các bậc sau:

Trung học phổ thông:

Từ 15 đến 18 tuổi và trên 18 tuổi (lớp 11 đến lớp 13). Ở cấp độ này các trường trung học chuyển sang tập trung phát triển năng lực riêng của từng học sinh, khuyến khích học sinh tự khám phá, tìm tòi và học hỏi. Học sinh được giáo dục để hiểu rằng không thành quả nào là không đòi hỏi sự nỗ lực và niềm đam mê của chính bản thân. Học sinh cần đặt ra mục tiêu để phấn đấu.  Học sinh tập trung vào cách sử dụng ngôn ngữ, trình độ cảm thụ văn học và phép tính với những con số. Các em lứa tuổi này sử dụng tin học như một công cụ ứng dụng trong gần như hầu hết các lĩnh vực từ Nghệ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất.

Trung học cơ sở:

Từ 11 đến 14 tuổi (lớp 07-lớp 10), học sinh được học chương trình gồm nhiều môn học. Kiến thức được trang bị để có thể chuyển tiếp lên trung học phổ thông. Các môn học chính như Nghệ thuật và thiết kế, Môn học về Kinh doanh, Hoá học, Kịch, Kinh tế, Tiếng Anh, Tiếng Anh (ngôn ngữ thứ hai), Văn học, Khoa học tổng quát….

Tiểu học:

Từ 05 – 10 tuổi (lớp 01 – lớp 06). Kiến thức cơ bản trong những năm tiểu học là nền tảng giúp học sinh phát huy khả năng gặt hái những thành tựu trong tương lai. Chương trình tiểu học tại NZ được thiết kế bao gồm các chủ đề chính và cách thức giúp học sinh lĩnh hội được những kỹ năng thực tế sau khi các em học xong một chủ đề. Xuyên suốt chương trình tiểu học các trường tiểu học đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng nền tảng kiến thức căn bản cho học sinh trong các môn như Toán, Tiếng Anh và Khoa học. Các môn như Khoa học Nhân văn, Vi tính, Ngoại ngữ và kỹ năng sáng tạo được thiết kế giúp các em hoàn thiện kiến thức tổng quát. Chương trình tiểu học thường bao gồm các môn như Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc), Toán học , Nhóm các môn xã hội học, các môn nghệ thuật (Nhạc, Kịch, Điêu khắc, Hội hoạ), Khoa học thưởng thức, Tâm lý và Giáo dục thể chất…