Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Tiếng Anh

Chương trình Tiếng Anh tại NZ cũng đa dạng và phong phú:

Sinh viên có thể đăng ký chương trình tiếng Anh thông thường (General English): Học sinh theo đuổi chương trình này học 4 kỹ năng cơ bản Nghe, Nói, Đọc, Viết để nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng thông thường.

Tiếng Anh phục vụ cho mục đích học thuật:

Các chương trình Tiếng Anh này tập trung vào việc cung cấp ngôn ngữ và kỹ năng học cho những sinh viên đăng ký học dự bị đại học, đại học hoặc sau đại học tại NZ. Sinh viên được học tiếng Anh qua:

Cách rèn luyện kỹ năng đọc sách và tạp chí

Viết các báo cáo thông thường và các bài tiểu luận nghiên cứu

Học ngôn ngữ học thuật

Sử dụng các nguồn tài liệu trong thư viện

Kỹ năng thuyết trình trong các bài nói chuyện hoăc hội thảo chuyên đề

Tiếng Anh dành cho các mục đích đặc biệt:

Một số sinh viên đến Uk vì các mục đích khác như Nghiên cứu, Kinh doanh, Giao hữu bóng đá, Trao đổi văn hoá giữa các trường đại học thì họ có thể đăng ký các khoá học tiếng Anh ngắn hạn.

Sinh viên đến NZ học phải kiểm tra đầu vào để biết được trình độ tiếng Anh. Lớp học nhỏ, khoảng 12 học sinh. Giáo viên Anh ngữ tại NZ có thể là người NZ song cũng có thể là các giáo viên đến từ các nước nói Tiếng Anh. Sinh viên có thể đăng ký các khoá tiếng Anh tại trường Anh ngữ hoặc tại các trường Đại học. Nếu đăng ký tại trường Đại học sinh viên được sử dụng trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ sinh viên rất tốt.