Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Bậc phổ thông

Tại Mỹ bậc giáo dục phổ thông giống như Việt Nam bao gồm 12 năm từ lớp 1 đến lớp 12. Sinh viên quốc tế có thể lựa chọn các trường trung học tư thục hoăc công lập.

Trường tư thục là trường độc lập về tài chính và quản lý với chính phủ. Nguồn thu chủ yếu của trường là học phí của học sinh. Ngoài ra có thể có các tài trợ khác từ các tổ chức tôn giáo, phi chính phủ. Do vậy những trường này dù ít hay nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng về mặt tôn giáo. Học sinh được nhận học với một số lượng không nhiều, sỹ số lớp học nhỏ, học sinh được tuyển chọn kỹ càng nên chất lượng đầu vào tương đối tốt, một số trường danh tiếng rất kén trong khâu tuyển sinh. Trường tư thục có hai loại: bán trú (học sinh về nhà) hoặc nội trú (học sinh ở trong ký túc xá); hoặc chia thanh trường nam sinh hay trường nữ sinh hoặc trộn lẫn cả hai. Chương trình học của trường được thiết kế và xây dựng hệ thống đánh giá riêng, đôi khi cũng sử dụng các bài thi hoặc hệ thống đánh giá của bang.

Phần lớn học sinh Mỹ theo học tại các trường công lập. Đó là các trường được hỗ trợ cơ sở vật chất, nguồn tài chính từ chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Trường công lập luôn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền bang. Tất cả nội dung chương trình học, chính sách của nhà trường đều phải được xây dựng và lấy ý kiến của uỷ ban các trường học được bầu chọn tại địa phương để quản lý và điều hành. Chính quyền tiểu bang cũng thiết lập các tiêu chuẩn liên quan đến hầu hết các hoạt động của các trường, các khoản tài trợ và chính sách thuế đối với trường học. Chính quyền tiểu bang sẽ tài trợ cho các tiểu bang và các học khu nào đáp ứng được tiêu chí của liên bang. Các hiệp hội tự thiện của vùng cũng sẽ xem xét, công nhận và hỗ trợ các trường trong vùng.

Trường công lập được chia thành 3 cấp:

Tiểu học: từ mẫu giáo đến lớp 05 hoặc 06

Trung học cơ sở: từ lớp 06 hoặc 07 đến lớp 08 hoặc 09

Trung học phổ thông: từ lớp 09-12 hoặc 10-12 tuỳ theo từng bang

Hầu hết các bang học sinh trung học phổ thông công lập phải dự kỳ thi được chuẩn hoá của bang để được công nhận tốt nghiệp. Các trường trung học công lập Mỹ sẽ không nhận học sinh quốc tế trừ một số trường có chương trình trao đổi văn hoá (Cultural Exchange).