Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Tiếng Anh

Ở Mỹ có hàng trăm các trường đại học, các tổ chức đào tạo, các trung tâm Anh ngữ giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ thứ hai cho sinh viên nước ngoài. Có rất nhiều khoá học khác nhau, tuy nhiên được phân thành hai loại:

Khoá tiếng Anh chuyên sâu (Intensive English Program – IEP):

Khoá học tiếng Anh này được thiết kế cho sinh viên nước ngoài theo học các chương trình cao đẳng hoặc đại học, một số khoá học nối liền với chương trình chính khoá cho phép sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học chuyển sang học chương trình học thuật mà mình đăng ký.

Thông thường sinh viên học 20-30 giờ trong một tuần.

Có đủ các lớp học thuộc các trình độ khác nhau.

Các chương trình giao lưu Văn hoá và ngôn ngữ giữa các trường cao đẳng của Mỹ:

Chương trình này yêu cầu trình độ tiếng Anh của sinh viên phải trung cấp (intermediate) hoặc cao cấp (Advanced) trước khi đăng ký tham gia khoá học.

Thông thường khoá học học này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức chuẩn bị cho chuyên ngành, được coi là một phần trong chương trình học chính của các trường cao đẳng hoặc đại học.

Nó cũng là phương tiện để sinh viên làm quen với văn hoá Mỹ và cuộc sống ký túc xá khi lần đầu tiên đến Mỹ.