Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Bậc sau đại học và đại học

Các trường đại học tại Singapore luôn chuẩn bị tốt cho sinh viên một tương lai dài, không chỉ đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động hiện tại mà còn trang bị một hành trang đầy đủ cho sinh viên để đối mặt với những thách thức trong tương lai. Tại Singapore có 3 trường đại học công lập: NUS, NTU, SMU.

Hai trường đại học: Đại học quốc gia Singapore (NUS) và trường Công nghệ Nanyang (NTU) là hai trường tiên phong đem sáng kiến đào tạo trong việc mở rộng đào tạo đại học liên kết với các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Trường đại học quản lý Singapore (SMU) cũng theo đó học tập, liên kết với trường đại học Pennsylvania để dạy chương trình kinh doanh.

Ngoài hệ thống 3 trường đại học công lập, các trường đại học quốc tế thành lập chi nhánh ở Singapore, Singapore còn có một hệ thống các trường tư thục đa dạng, hoạt động theo hình thức liên kết với các trường Đại học danh tiếng ở nước ngòai. Hệ thống giáo dục tư thục có các khóa học và chương trình đào tạo nhiều cấp độ, bao gồm các chứng chỉ, văn bằng cử nhân và sau ĐH. Trong đó chương trình ĐH và sau ĐH được liên kết đào tạo với các trường ĐH nổi tiếng đến từ các nước như Hoa Kỳ, Anh và Australia. Những trường trên sẽ đào tạo các khóa học riêng và cấp giấy chứng nhận của trường cho học viên. Do đó, các trường tư thục mang lại cho học viên nhiều cơ hội được cấp bằng nước ngoài khi theo học tại các trường của Singapore với chi phí hợp lý trong môi trường học tập mang tính quốc tế.

Chương trình đào tạo sau đai học bao gồm research và course work (đánh giá tốt nghiệp bằng luận văn).

Đào tạo sau đại học (nghiên cứu) dành cho các sinh viên theo đuổi các chương trình học độc lập, hỗ trợ bởi các giáo sư về những đề tài nghiên cứu đã đăng ký. Sinh viên được yêu cầu lên lớp và thi thường từ 03-06 môn. Việc lựa chọn môn học được quyết định sau khi có tư vấn của giáo sư hướng dẫn đề tài. Các sinh viên làm nghiên cứu có mối quan hệ mật thiết với thầy giáo hướng dẫn. Thầy giáo hướng dẫn phải thường xuyên cập nhật, theo sát và đánh giá những tiến bộ cũng như những thành quả mà sinh viên đạt được trong đề tài nghiên cứu của mình. Đối với những sinh viên theo đuổi chương trình Tiến sỹ, họ phải trải qua kỳ thi được đánh giá bằng thuyết trình bảo vệ một vấn đề nhỏ trong luận án của họ và các vấn đề xung quanh có liên quan.

Những sinh viên theo học chương trình sau đại học không phải nghiên cứu thì việc tốt nghiệp được đánh giá bằng luận văn. Một số chuyên ngành khác sinh viên có quyền thay thế luận văn bằng cách tham gia thi một số môn bổ sung khác. Quá trình học được đánh giá bằng tỷ lệ lên lớp, tham gia giờ giảng, hội thảo, làm việc trong phòng thí nghiệm và các kỳ thi viết.