Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Bậc cao đẳng

Các trường cao đẳng của Singapore được thanh lập trước hết để đáp ứng nhu cầu của đất nước là đào tạo các chuyên gia cho mục đích phát triển kinh tế và kỹ thuật. Sau này khi nhu cầu của sinh viên tăng lên thì các trường này thiết kế các khoá học phù hợp với những sinh viên tìm kiếm công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Các khoá học này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Kỹ thuật, kế toán, vận tải biển, truyền thông, y tá, công nghệ sinh học, khoa học ứng dụng…. Các khoá học là 03 năm, hiện nay tại Singapore có 5 trường cao đẳng: Nanyang Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Republic Polytechnic, Singapore Polytechnic, Temasek Polytechnic.