Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Trung học cơ sở

Tại bậc trung học cơ sở sinh viên được lựa chọn 1 trong 3 hình thức học được thiết kế phù hợp với năng lực học tập và sở thích. Học sinh theo đuổi chương trình trung học cơ sở trong 04 năm hoặc 05 năm với thời khoá biểu khác nhau. Phần lớn học sinh lựa chọn chương trình Special hoặc Express. Cuối khoá học học sinh sẽ thi chứng chỉ GCE O level.

Học sinh lựa chọn chương trình Normal (hoặc là học thuật) hoặc (kỹ thuật) sẽ thi lấy chứng chỉ GCE N level sau 04 năm. Nếu học sinh muốn thi lấy chứng chỉ GCE O level thì sẽ học thêm một năm nữa.

Đối với những học sinh đăng ký học chương trình Special thì cần phải học 07-8 môn, một số sinh viên suất sắc sẽ học 09 môn. 4 năm học chương trình Special sinh viên sẽ được học tiếng bản địa ở trình độ cao nhất (Tiếng bản địa có thể là tiếng Mã lai, Trung Quốc, hay Tamil).

Chương trình Express: Học sinh cũng học 07-8 môn bao gồm tiếng Anh và tiếng bản xứ (Mã lai, Trung quốc hay Tamil) ở trình độ O. Chương trình này cũng chuẩn bị cho học sinh lấy chứng chỉ GCE O level sau 4 năm.

Chương trình Normal: Học sinh bắt buộc phải học các môn như Tiếng Anh, Tiếng bản địa và Toán  cùng với các môn khác như Nhân chủng học, khoa học. Sau 04 năm học sinh thi lấy chứng chỉ N level. Những học sinh đáp ứng được thì sẽ tiếp tục học thêm 1 năm. Những học sinh học tốt sẽ tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ GCE O level. Sau khi kết thúc chương trình trung học cơ sở sẽ nộp đơn vào các trường cao đẳng hoặc có thể nộp vào các trường trung cấp Kỹ thuật.

Những học sinh theo đuổi chương trình trung học Normal (định hướng kỹ thuật) thì được trang bị kiến thức ứng dụng trong tương lai ở lĩnh vực kỹ thuật hoặc các nghề khác. Học sinh sẽ học những môn bắt buộc như Tiếng Anh, Toán, Tiếng Bản địa, Tin học ứng dụng.