Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Tiếng Anh

Canada có hai ngôn ngữ chính thức khi sinh viên quốc tế chọn học ở đây là tiếng anh và tiếng Pháp. Đa phần sinh viên quốc tế chọn học tiếng Anh tại Canada do ở đây có nhiều trường dạy tiếng Anh tốt. Với ngày càng nhiều người nhập cư vào Canada nên các trường tại Canada có thêm nhiều cơ hội phát triển chương trình học cũng như kỹ năng chuyên môn trong giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai cho người nước ngoài đến đây.

Sinh viên quốc tế có thể theo học tiếng Anh phục vụ cho việc học phổ thông, đại học, sau đại học hay các mục đích thương mại, du lịch..hoặc có những sinh viên muốn học tiếng Anh để trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Sinh viên có thể đăng ký học tiếng Anh tại các trường tư thục hoặc khoa tiếng Anh của các trường đại học. Với những học sinh đăng ký chương trình tiếng Anh trong các trường tư thục thì linh động hơn về học kỳ, chương trình và thời gian nhập học. Hầu như các trường dạy tiếng Pháp đều ở tỉnh Quebec. Với các sinh viên đi học tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong vòng 06 tháng trở lại có thể học ở Canada bằng visa du lịch.