Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Trung học và tiểu học

Nhìn chung, tuổi đi học thường bắt đầu từ 4 – 5 tuổi (mẫu giáo) và tiếp tục đến tiểu học, gồm các lớp từ 1 đến 8, và trung học, từ lớp 9 đến lớp 12 đối với hầu hết các tỉnh, ngoại trừ Quebec.

Thời gian học trên lớp mỗi ngày từ 5 – 6 tiếng và năm học kéo dài từ tháng 9 tới tháng 6 năm sau. Học sinh có thể lựa chọn 1 trong 3 loại hình sau để theo đuổi:

Học tại các trường công lập: do ngân sách nhà nước cấp và được điều hành bởi một hội đồng quản trị do cộng đồng bầu ra.

Học tại trường tư thục: thuộc về một vài cá nhân và nguồn thu chủ yếu của trường là từ học phí của học sinh.

Học tại các trường độc lập: được thành lập và hoạt động phi lợi nhuận, do một ban giám đốc điều hành.

Trung học cơ sở: bắt đầu từ lớp 05 đến lớp 08.

Trung học phổ thông: lớp 09-lớp 12. Các trường này cung cấp cho học sinh nhiều lựa chọn và cơ hội hơn để ‘chuyên môn hóa’ trong các lĩnh vực riêng biệt mà họ quan tâm khi chuẩn bị cho giáo dục sau trung học và nghề nghiệp trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, những học sinh đủ điều kiện cũng có thể đăng ký vào Chương trình Tú tài Quốc tế hoặc theo các khóa Sắp xếp Nâng cao (Advanced Placement-AP).

Các môn học trong trường được dạy bằng tiếng Pháp hoặc Anh hoặc cũng có thể bằng cả hai, tuỳ vào chương trình giảng dạy của mỗi trường.

Hầu hết học sinh Canada học tại trường công lập. Hệ thống giáo dục ở các trường nằm trong mỗi tỉnh là đều giống nhau nhưng chương trình giảng dạy có thể khác nhau. Nhiều trường công lập ở Canada có nhận sinh viên quốc tế và có dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB). Kết thúc chương trình IB sinh viên được nhận thẳng vào đại học năm thứ nhất.

Chính quyền các tỉnh sẽ quyết đinh nội dung của chương trình giáo dục. Nhiều trường tư thục có nội trú, những trường khác có thể sẽ chỉ có chương trình bán trú hoặc cả hai chương trình trong cùng một trường.

Các môn học cơ bản ở các trường đối với các bậc học:

  • Tiếng Anh
  • Môn toán
  • Các môn xã hội
  • Khoa học
  • Các môn máy vi tính
  • Thể dục
  • Nghệ thuật

Ngoài các môn này ra ở trình độ cao hơn các em có thể học thêm các môn khác như, tuỳ theo chuyên ngành lựa chọn: Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, vật lý, sinh học, Nghệ thuật, âm nhạc, kịch, khiêu vũ, thiết kế đồ họa, Giáo dục kinh doanh (tiếp thị, kế toán), Lập trình máy tín, Chế biến gỗ và kim loại, Kỹ năng sống (nấu ăn, may vá)…