Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Cao đẳng

Đây là chương trình phổ biến tại Canada. Các trường cao đẳng này có các tên gọi khác nhau như: Cao đẳng cộng đồng, học viện công nghệ, cao đẳng đại học, cao đẳng đại cương hay trường dạy nghề. Các trường này có chương trình đào tạo đa dạng trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh, nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp, y tế, dịch vụ xa hội, truyền thông báo chí đa phương tiện, công nghệ, khoa học, CNTT, môi trường, ngôn ngữ….

Các chương trình này có thể vài tháng hoặc 4 năm (nếu học bằng cử nhân). Một năm học thường bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 04 hoặc tháng 05 năm sau bên cạnh các chương tình học kỳ mùa hè hoặc mùa xuân. Tại Canada có hơn 1000 trường cao đẳng giảng dạy bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Sinh viên có thế chọn học hai năm tại trường cao đẳng và thêm hai năm tiếp theo tại một trường đại học có liên kết (cao đẳng đại học). Như vậy sau 04 năm sinh viên có bằng cử nhân đại học.

Cao đẳng cộng đồng là loại hình đào tạo khá phổ biến tại Canada, nếu có thêm chương trình thực tập thì sinh viên có thể hoàn thành chương trình học trong 03 năm.

Các trường cao đẳng nghề: là các trường tư có chương trình giảng dạy cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tiễn đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động sau một thời gian đào tạo ngắn. Sinh viên muốn tìm các chương trình đào tạo ngắn hạn về kỹ năng như kinh doanh, thư ký, chứng khoán, tài chính, kế toán, y tế, điện ảnh, tin học, thiết kế đồ hoạ, du lịch khách sạn… có thể xin theo học các trường cao đẳng dạy nghề. Mặc dù là trường tư nhưng các trường này vẫn bị quản lý bởi tỉnh nhằm duy trì tiêu chuẩn về chương trình học và chất lượng giảng dạy.