Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Đại học và sau đại học

Chương trình đại học tại Canada thường 3-4 năm, phụ thuộc vào tỉnh mà sinh viên đăng ký theo học. Năm học bắt đầu như ở Việt Nam tháng 09 và kết thúc vào tháng 05 năm sau. Một số trường học 3 kỳ thì sẽ học cả mùa hè. Tại Canada không có kỳ thi tuyển sinh đại học mà xét hồ sơ dự tuyển. Mỗi trường có một tiêu chuẩn nhập học riêng và xét hồ sơ theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên chất lượng cũng như nội dung giảng dạy trong các trường đại học được giám sát bởi tỉnh đó.

Canada có 92 trường đại học công lập và tư thục là thành viên của hiệp hội các trường đại học và cao đẳng (AUCC), tuân thủ quản lý chất lượng giáo dục trên cả nước.

Các chương trình giảng dạy đa dạng từ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học, môi trường, kinh doanh, tài chính hàng không, vũ trụ, nông nghiệp, truyền thông.. Với những sinh viên tìm kiếm các chuyên ngành đặc biệt như Quản trị hệ sinh thái, Hải dương học, Quản trị thảm hoạ và tình trạng khẩn cấp…. thì hoàn toàn có thể tìm kiếm những chương trình này tại Canada. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức về chuyên môn và xã hội nhằm thích ứng tốt hơn khi gia nhập vào lực lượng lao động chất lượng cao của Canada.

Hàng năm các trường đại học tại Canada đào tạo hơn 1,5 triệu sinh viên ra trường. Bản thân những sinh viên này sau khi tốt nghiệp đã đảm nhận 1/3 công việc nghiên cứu và các dự án phát triển của Canada. Với việc đóp góp 30 tỷ đô la Canada từ các doanh nghiệp mỗi năm đã đóng góp chung vào sự thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.

Các tỉnh cũng như các vùng lãnh thổ tại Canada chịu trách nhiệm ở tất cả các bậc học bao gồm cả bậc giáo dục đại học. Ở Canada không có bộ giáo dục hay hệ thống đánh giá chất lượng chính thống. Thay vào đó hội đồng các thành viên của tỉnh cùng với ban quản lý của trường sẽ giám sát chất lượng giảng dạy. Hệ thống cơ sở dữ liệu online sẽ giúp sinh viên quyết định học trường nào và học chuyên ngành nào. Thực tế là có đến gần 15.000 các chương trình học khác nhau trên website của các trường đại học để giúp cho sinh viên quốc tế có thể lựa chọn.

Các chương trình cao học thường từ 01-2 năm, tuy nhiên cũng không dễ dàng tìm các chương trình Thạc sỹ tai Canada.

Các chương trình Tiến sỹ cũng thường từ 02-03 năm. Sinh viên nghiên cứu toàn thời gian và phải hoàn tất luận văn khi tốt nghiệp.