Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Hồ sơ du học

Trước khi nộp hồ sơ xin học bạn cần tham khảo các yêu cầu đầu vào của các trường cho từng khoá học mà bạn quan tâm. Điều này đảm bảo được khả năng lấy được thư mời của bạn. Trong trường hợp bạn không đáp ứng được yêu cầu đầu vào, bạn có thể phải cân nhắc tới một khoá học khác, hoặc theo học các khoá học chuyển tiếp hoặc dự bị.

Hồ sơ xin học được gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc online. Hồ sơ xin học bao gồm các tài liệu sau:

  • Chứng chỉ tiếng Anh chỉ ra trình độ tiếng Anh của học sinh
  • Bằng chứng về trình độ của bạn (học bạ, bảng điểm, bằng đại học)
  • Kinh nghiệm làm việc (CV) – đối với những khoá học sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ)
  • Thư giới thiệu của giáo viên đã từng dạy bạn
  • Kế hoạch học tập: nhằm thuyết phục bộ phận tuyển sinh về việc bạn có ý định nghiêm túc về kế hoạch học tập, nêu rõ định hướng tương lai, nêu rõ những nền tảng kiến thức và kỹ năng của bạn đáp ứng được yêu cầu của khoá học..
  • Hồ sơ học thuật chuyên ngành (nếu bạn xin học các ngành như Mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc….
  • Hộ chiếu

Nếu vẫn còn đang theo học để hoàn tất chương trình giáo dục hiện tại của mình, bạn có thể cung cấp bản sao của bảng điểm mới nhất cho tới khi bạn có được bảng điểm sau cùng. Nếu các giấy tờ mà bạn cung cấp không phải bằng tiếng Anh, bạn phải đính kèm một bản dịch công chứng của những giấy tờ này.