Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Thông tin về Visa

Vương quốc Anh áp dụng cách thức xét duyệt visa dựa trên hệ thống thang điểm (Points-Based System). Theo cách thức này muốn được cấp visa đi học tại Anh sinh viên phải được chấp thuận vào một khoá học tại một cơ sở giáo dục đào tạo đã được cấp phép bởi Cục biên giới Anh (UKBA) và có đủ điều kiện tài chính.

Sinh viên được quyền xin visa tối đa 3 tháng trước khi khoá học bắt đầu.

Các loại visa:

Tier 4 (General) Student Visa:

Khoá học dài hơn 06 tháng

Sinh viên muốn làm việc trong thời gian học tập tại Anh (theo quy định của UKBA)

Có thể gia hạn visa tại Anh khi sinh viên muốn học thêm khoá mới là bước tiếp nối của khoá học trước đó

Student/Extended Visitor visa:

Khoá học tối đa 06 tháng hoặc ngắn hơn

Sinh viên không muốn làm việc hoặc tham dự khoá học có xen kẽ thời gian làm việc

Sinh viên không được gia hạn visa tại Anh

Prospective student visa:

Sinh viên muốn đến Anh tìm hiểu khoá học phù hợp

Sinh viên dự định sẽ tham dự một khoá học trong 06 tháng tới

Với loại visa này sinh viên có thể xin Tier 4 (general student visa) ngay tại anh để bắt đầu khoá học tiếp theo.