Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Học bổng

Có rất nhiều nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên từ học phí cho đến phí sinh hoạt cho nên thường rất cạnh tranh. Tại Anh sinh viên có thể tìm được những quỹ học bổng sau:

Học bổng Chevening của chính phủ Anh:

Học bổng bao gồm tất cả các chi phí khoá học sau đại học và được trao tặng cho nhà lãnh đạo tương lai, những người hoạch định chính sách trên toàn thế giới.

Học bổng Unesco Fellowship Bank:

Nếu sinh viên dự định theo học về giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn học, văn hoá, thông tin, tin học và truyền thông các bạn có thể đăng ký hoc bổng thông qua Uỷ ban Quốc gia của Unesco tại Việt Nam. Tuy nhiên Unesco không xét duyệt tài trợ theo cá nhân.

Royal Society Fellowships:

Học bổng này hỗ trợ các nhà khoa học sau tiến sỹ của một số quốc gia để thực hiện nghiên cứu tại Vương quốc Anh.

Trợ cấp sinh viên:

Tại Anh có một số chuyên ngành nhận được sự trợ cấp đặc biệt.

Các tổ chức từ thiện, tài trợ và quỹ học bổng:

Có nhiều tổ chức từ thiện, quỹ học bổng tài trợ cho sinh viên sau đại học. Hỗ trợ được cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích học tập xuất sắc.

Tiếp cận trực tiếp:

Các trường đại học đều có rất nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên theo học các khoá sau đại học.