Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Hệ thống giáo dục

Mỹ được biết đến không chỉ là một siêu cường về kinh tế mà còn là một địa điểm lý tưởng để học tập và nghiên cứu. Với hơn 3600 trường cao đẳng, đại học tổng hợp và viện đào tạo được công nhận ở Mỹ. Các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện có thể nằm tại những thành phố lớn, song cũng có những trường nằm ở vùng thôn nhỏ bé, bình yên. Các trường ở đây cũng đa dạng về quy mô. Các trường khoa học xã hội chỉ có khoảng 300 sinh viên song cũng có những trường “siêu đại học” có số lượng sinh viên nhập học từ 50.000 trở lên.

Có thể nói hệ thống đại học ở Mỹ là hệ thống tốt nhất trên thế giới về đào tạo sau trung học. Mỹ là nước có số người nhận giải thưởng Nobel nhiều nhất, các phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại; số giáo sư, tiến sỹ nhiều nhất; các hội nghị nghiên cứu; khả năng tiếp cận các thư viện lớn trên thế giới; công nghệ phục vụ học tập hiện đại. Hàng năm có khoảng 5 triệu sinh viên quốc tế lựa chọn Mỹ để du học.

Hệ thống giáo dục của Mỹ được chia làm làm ba cấp bậc:

Bậc giáo dục cơ sở: từ lớp 1 đến lớp lớp 06

Bậc giáo dục phổ thông: từ lớp 07 đến lớp 12

Bậc giáo dục sau phổ thông: Cao đẳng, Đại học và sau Đại học

Các kỳ thi của các trường và các khoá học rất khác nhau. Khác với các trường ở Châu Âu và Châu Á, việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Mỹ không phụ thuộc quá nhiều và các kỳ thi mà thông thường dựa vào các bài khoá, bài kiểm tra giữa kỳ, kết quả tham gia các hoạt động ngoại khoá. Học sinh chỉ phải tham gia một kỳ thi quốc gia duy nhất là kỳ thi vào đại học (SAT) kiểm tra kỹ năng về toán học và ngôn ngữ.

Các trường của Mỹ bắt đầu năm học vào giữa tháng Tám và kết thúc vào giữa tháng Năm hoặc tháng Sáu, phụ thuộc vào từng trường.