Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Học bổng

HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP TÀI CHÍNH (SCHOLARSHIPS, AWARDS, GRANTS)

Canada có chính sách học bổng và trợ cấp tài chính cho học sinh, sinh viên quốc tế có học lực xuất sắc, phần lớn là tại các trường đại học. Nhiều tổ chức của Canada cũng trao tặng học bổng riêng cho du học sinh, nghiên cứu sinh quốc tế nhưng những học bổng này thường dành cho các sinh viên sau đại học và các vị giáo sư đang học tập hoặc nghiên cứu đề tài đặc biệt.

Trong vài năm gần đây, một số trường đại học Canada cũng có học bổng dành cho sinh viên Việt Nam theo học trong năm đầu tiên (entrance scholarship). Học bổng Canada cũng được cấp thông qua một số hiệp định song phương giữa chính phủ Canada, tỉnh Québec, tổ chức Pháp ngữ và chính phủ Việt Nam. Du học sinh có thể tìm hiểu bằng cách liên hệ với Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Đại Sứ Quán,Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo website:

http://www.educationau-incanada.ca hoặc http://www.scholarships.gc.ca