Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục của Singapore được chia thanh 05 cấp bậc:

Bậc sau đại học và đại học

Bậc cao đẳng

Bậc phổ thông/Dự bị đại học

Bậc trung học cơ sở

Bậc tiểu học

Bậc tiểu học: 06 năm

4 năm cơ bản từ lớp 01 đến lớp 04 và thêm 02 năm chuẩn bị cho bậc phổ thông (lớp 05 và lớp 06).

Tất cả học sinh trong giai đoạn tiểu học này đều phải học những môn quy dịnh chung như Tiếng Anh, tiếng bản xứ và Toán. Ngoài ra học sinh có thể học những môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục sức khoẻ, Xã hội học, Giáo dục thể chất, Khoa học. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động ngoại khoá.

Kết thúc bậc tiểu học (hết lớp 06) học sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Đây là điểm để xét vào bậc phổ thông trung học. Tuỳ theo kết quả thi mà khi vào phổ thông học sinh được quyền học chương trình Special, Express hay Normal.

Bậc Trung học cơ cở: 04-5 năm

Bao gồm các hệ Special, Express và Normal. Hệ Special, Express cho phép học sinh lấy bằng GCE O level, hệ Normal học sinh lấy bằng GCE N level. Để lấy được bằng GCE O level thì học sinh cần phải học thêm 1 năm nữa sau khi lấy được bằng GCE N level.

Từ năm thứ 03 trở đi, tuỳ theo phân ban học sinh có thể học các môn phù hợp với khả năng. Các môn học bao gồm Tự nhiên, Xã hội, Tiếng Anh, tiếng bản xứ.

Bậc phổ thông/Dự bị đại học: 02-3 năm

Học sinh sau khi có bằng GCE O level sẽ chọn học tiếp chương trình phổ thông 02 năm hoặc học dự bị đại học 3 năm.

Tiếng Anh và tiếng bản xứ là 02 môn bắt buộc. Ngoài ra tuỳ theo việc thi đại học mà sinh viên được chuẩn bị tối đa. Kết thúc chương trình phổ thông học sinh thi lấy bằng GCE A level.

Bậc cao đẳng: 3 năm với cao đẳng nghề, 02 năm với Học viện kỹ thuật. Các trường cao đẳng xét tuyển dựa trên điểm GCE O và A level. Các sinh viên học cao đẳng nghề 03 năm có thể chuyển tiếp lên học đại hoc tại Sing hoặc các nước khác (Anh, Úc..) hoặc sinh viên cũng có thể đi làm sau 03 năm.

Bậc đại học và sau đại học:

Đại học 3 năm, sau đại học (2- 5 năm tuỳ theo chương trình theo học). Các trường đại học tại Singapore bao gồm các trường công lập, các trường tư thục và các cở sở của các trường đại học của nước ngoài đặt tại Singapore. Bằng cấp của các trường đại học Singapore được công nhận trên toàn thế giới.