Chia sẻ
Chia sẻ
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MẤT GIẤY PHÉP VÀ DỪNG TUYỂN MỚI SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI UK - THỜI GIAN HIỆU LỰC 24/06/2014
[27 / 06 / 2014]

Theo quy định Sở di trú Anh các trường Đại học và các trường phổ thông, cao đẳng muốn tuyển học sinh nước ngoài cần phải tuân thủ những quy định bắt buộc và phải có giấy phép tuyển sinh Tier 4.

Ngày 24/06/2014 Sở di trú UK thông báo những trường đại học sau:

Trường đại học Glyndwr University: Mất giấy phép tuyển sinh tier 4

Trường đại học West London: Không được quyền tuyển mới sinh viên quốc tế cho đến khi  cuộc điều tra thêm của sở di trú có kết luận cuối cùng.

Trường đại học Bedfordshire: Tương tự như trường đại học West London

Giống như mọi loại hình kinh doanh khác, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học tại Anh cần phải chịu trách nhiệm đối với sinh viên quốc tế và đảm bảo sự hài lòng của họ về chất lượng cũng như các dịch vụ tiện ích dành cho sinh viên.

Sở di trú Anh lo ngại về chất lượng tuyển sinh, chất lượng giảng dạy, sự tuân thủ các quy định tiêu chuẩn  để tuyển sinh viên quốc tế trong thời gian vừa qua. Việc tiến hành kiểm tra để đưa ra thông báo danh sách các trường đại học, cao đẳng và phổ thông bị tước quyền tuyển sinh viên quốc tế hoặc tạm dừng tuyển mới sinh viên quốc tế. 

Ngoài 3 trường đại học trên thì danh sách 57 trường cao đẳng và phổ thông dưới đây cũng bị mất giấy phép tuyển sinh Tier 4:

Alpha College

Alpha Meridian College

APS Computer Solutions TA Pitman Training Centre

Birmingham Institute of Education Training and Technology

Blake Hall College

Bloomsbury International UK

Bradford College of Management

Bradford Metropolitan College

Bristol College of Accountancy

Britain College

Central College London

Central College of Studies

Central Cranbrook College

Citizen 2000 Education Institute

City of London Academy

College of Advanced Studies

College of East London

College of Excellence

Cranford College

Essex College

Eynsford College

FBT (Finance Business Training)

Forbes Graduate School

Hammersmith Management College

Helios International College

IIM Bedford

Interlink College of Technology & Business Studies

Katherine & Kings College of London

Kinnaird College

LIT LON Ltd

London Academy of Management and Business

London College of Business Management and Computing Studies

London College of Finance and Accounting

London Corporate College

London Educators Ltd

London Premier College

London Regal College

London School of Advanced Studies

London School of Marketing t/a LS Business School

London School of Technology

London St Andrews College

LSBF (London School of Business and Finance)

Manchester College of Management Sciences

Manchester International College (International Learning Centre)

Manchester Trinity

Midlands Academy of Business and Technology

North West College Reading

Queensbury College

Shakespeare College

South London College

Stanfords College UK Ltd

Studio Cambridge

Superior College London

UK Business Academy

UK Vocational Training College t/a UK CAT

West George College

West London Business College

Việc bị tước giấy phép tuyển sinh như trường đại học Glyndwr University hay không được quyền tuyển sinh viên quốc tế mới như ĐH Bedfordshire hay ĐH West London sẽ tác động đến sinh viên quốc tế ở mức độ nào?

Đối với các trường không được tuyển sinh viên quốc tế mới (ĐH Bedfordshire và ĐH West London)

1. Học sinh đang học tại trường thì sẽ không bị ảnh hưởng ngay tức thời. Visa đã được cấp vẫn có hiệu lực. Học sinh vẫn học tập và đi lại trong UK bình thường.

2. Những học sinh đã nộp đơn xin visa hoặc gia hạn visa: cũng sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Đơn xin visa được căn cứ theo thời gian mà CAS (thư xác nhận) do trường phát hành. Nếu thư xác nhận được phát hành trước thời điểm thông báo thông tin trên (ngày 24/06) thì vẫn có quyền nhận visa và theo học tại trường. Những học sinh đã có visa cấp trước thời gian thông báo vẫn có giá trị hiệu lực.

Đối với trường bị dừng giấy phép tuyển sinh (Glyndwr University)

1. Những học sinh đang học tập tại  trường vẫn tiếp tục học hết khoá học đã đăng ký trên visa.

2. Những học sinh đã có visa đến UK nhưng chưa đi: Học sinh được thông báo rằng không nên cố gắng tới UK bằng visa đã xin cho đến khi giấy phép tuyển sinh được làm sáng tỏ. Học sinh phải kiểm tra thông tin cập nhật về sự thay đổi liên quan đến giấy phép tuyển sinh của trường.

3. Học sinh đã nộp đơn visa hoặc đã nhận được thư xác nhận học (CAS) và đang chuẩn bị nộp đơn visa: Học sinh đã nộp đơn xin visa thì căn cứ theo thời gian thư xác nhận học được cấp khi nào, nếu được cấp trước khi lệnh dừng tuyển sinh viên quốc tế được thông báo thì đơn xin visa vẫn được xử lý và cấp  visa. Với những học sinh chưa nộp đơn xin visa nhưng CAS đã được cấp. Cho dù CAS được cấp trước thời điểm thông báo dừng tuyển sinh thì đơn xin visa sẽ bị dừng lại, tạm thời chưa xử lý.

4. Với những sinh viên tiến hành gia hạn visa để học tiếp tại UK: Nếu visa ở lại Anh của họ hết hạn vào thời điểm trường bị dừng tuyển sinh và thư chấp nhận học (CAS) được phát hành trước ngày trường bị dừng quyền tuyển sinh viên quốc tế. Đơn visa của họ sẽ được giữ lại cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc tước quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế.

5. Những học sinh có visa của trường nhưng đang đi nghỉ khi trường bị dừng quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế có quyền quay trở lại UK và tiếp tục việc học hành nếu họ đáp ứng được những quy định khác của sở di trú (nếu có).

LƯU Ý:

Với những học sinh nước ngoài đang ở tại UK hoặc ngoài UK đang có kế hoạch nộp hồ sơ xin học vào những trường đại học hoặc cao đẳng đã nêu tên trong danh sách dừng tuyển sinh viên quốc tế mới cần phải thường xuyên kiểm tra thông tin cập nhật về tình trạng giấy phép tuyển sinh của các  trường này. Học sinh được khuyến cáo là có thể lựa chọn một tổ chức giáo dục khác để nộp hồ sơ xin học thay vì chờ đợi.

Thông tin tham khảo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/323106/sponsor-suspensions.pdf

 


Tin khác