Chia sẻ
Chia sẻ
HỌC BỔNG ĐH UEA (NORWICH-UK)
[26 / 11 / 2014]

 

Để tiếp tục trợ giúp những học sinh có thành tích học tập xuất sắc Tập đoàn INTO và trường ĐH UEA đem đến một chương trình học bổng lớn cho năm 2015. Có 3 chương trình học bổng lớn:

1. Chương trình học bổng liên kết giữa tập đoàn INTO và trường ĐH UEA dành cho những bạn học sinh theo đuổi chuyên ngành Khoa học (chuyên ngành về Khoa học cơ bản, Dược, Y Sinh và Chăm sóc sức khỏe, Kỹ thuật, Toán học, Khoa học Vật lý):

Thời gian học: 3 kỳ (9 tháng)

Kỳ nhập học: tháng 01/2015

Học phí: 14.995 bảng

Giá trị học bổng: 50% (25% giá trị học bổng được trừ vào học phí của khóa dự bị đại học; 25% giá trị còn lại của học bổng được trừ vào học phí của năm thứ nhất đại học).

Học sinh hoàn tất chương trình dự bị đại học có thể lựa chọn 65 chuyên ngành khác nhau ở bậc đại học.

Điều kiện nộp hồ sơ học bổng:

Học sinh phải nhận được thư mời của các khóa học liên quan đến các chuyên ngành liệt kê trên.

2. Chương trình học bổng trị giá 25% học phí do giám đốc trung tâm INTO UEA trao tặng. Chương trình học bổng này trao tặng cho những bạn học sinh yêu thích các chuyên ngành: Khoa học cơ bản, Dược, Y Sinh và Chăm sóc sức khỏe, Kỹ thuật, Toán học, KHoa học Vật lý

Thời gian học: 3 kỳ (9 tháng)

Kỳ nhập học: tháng 01/2015

Học phí: 14.995 bảng

Giá trị học bổng: 25% giá trị học bổng được trừ vào học phí của khóa dự bị đại học ngay khi bạn nhập học.

3. Chương trình học bổng trị giá 25% học phí do giám đốc trung tâm INTO UEA trao tặng cho những học sinh theo đuổi chuyên ngành Nhân văn và Luật.

Thời gian học: 3 kỳ (9 tháng)

Kỳ nhập học: tháng 01/2015

Học phí: 13.995 bảng

Giá trị học bổng: 25% giá trị học bổng được trừ vào học phí của khóa dự bị đại học ngay khi bạn nhập học

Kết thúc chương trình dự bị đại học sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 48 chuyên ngành để theo đuổi ở chương trình ĐH.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng ISD Việt Nam

13 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844 3762 9353

Website:  www.isd.com.vn

Skype: isd-vietnam

Facebook: Học Bổng Du Học

 

 

 


Tin khác