Chia sẻ
Chia sẻ
HỌC BỔNG MỸ kỳ nhập học T1/2018
[14 / 08 / 2017]
Rất nhiều học sinh muốn du học tại Mỹ ❤️ nhưng lại luôn lo sợ chi phí du học Mỹ quá cao bố mẹ không thể chi trả nổi
1. University of Illinois at Chicago: $12,000/nam x 4 years => tuition after scholarship: from $17,500/year 2. Adelphi University: $20,000 x 4 years => tuition fee after scholarship: from $17,890/year 3. University of the Pacific: $25,000 x 4 years => tuition fee after scholarship: from $20,650/year 4.Auburn University at Montgomery: $4,500 x 4 years => tuition fee after scholarship $14,000/year 5. University of Kansas: $12,000 => tuition fee after scholarship $15,900/year 6. University of Central Florida: $7,000 => tuition fee after scholarship $15,500/year 7.  Florida International University: $6,500 => tuition fee after scholarship $15,400/year 8. Auburn University: $14,000 => tuition fee after scholarship $16,000/year 9. University of South Carolina: $15,000 years scholarship: $18,200/ year 10.American University: $20,000 => tuition fee after scholarship $24,815/year 11. Louisiana State University: $12,000 => tuition fee after scholarship $16,000/year Hotline: 0164 333 6666

Tin khác