Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Trước Đại học

Đó là chương trình chuẩn bị cho học sinh trước khi vào chương trình đại học, lứa tuổi từ 16-18 tuổi. Chương trình A level kéo dài 2 năm bao gồm AS và A2, chương trình dự bị đại học 1 năm, chuyển tiếp hoặc tương đương.

Có nhiều chương trình tương đương với A level tại UK như IB (chương trình Tú tài quốc tế) tuy nhiên chương trình A level được coi như là tấm giấy thông hành vào các trường đại học tại vương quốc Anh. Chương trình A level chuẩn bị một cách đầy đủ và toàn diện về kiến thức cũng như kỹ năng để học sinh có thể học đại học một cách vững vàng. Các trường Đại học Danh tiếng như Oxford, Cambridge, LSE hay Imperial đều lấy điều kiện đầu vào về học thuật là A level. Những sinh viên theo đuổi chương trình Y, Nha, Dược hay Luật vào các trường top đầu thì đều phải học A level. Các môn học trong A level đa dạng, tuỳ theo định hướng chuyên ngành cũng như nghề nghiệp trong tương lai mà lựa chọn môn học cho phù hợp. Học sinh sẽ lựa chọn 04 môn theo đuổi trong hai năm A level. Ví dụ học sinh muốn trở thành nhà Khoa học hay Kỹ sư thì có thể lựa chọn 4 môn trong các môn sau: Toán học, Toán cao cấp, Vật lý, Hoá học và Sinh học. Học sinh muốn học chuyên ngành Kinh doanh, Nhân sự thì có thể lựa chọn 04 môn từ các môn như: Kinh doanh, Văn học Anh, Lịch sử, Chính trị, Xã hội học, Tâm lý học.

Một số sinh viên muốn theo học ngành Y thì ngoài việc có kết quả học tập tốt ở A level còn phải chuẩn bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tế về ngành Y để tham gia các cuộc phỏng vấn đầu vào cũng như vượt qua các bài thi liên quan như UKCAT, BMAT test. Học sinh khi đó cần tham gia thực tập tự nguyện tại bệnh viện, phòng khám cũng như các trung tâm dưỡng lão.

Trong các trường dạy A level học sinh sẽ được tư vấn lựa chọn chuyên ngành phù hợp với định hướng nghề nghiệp, môn học phù hợp với năng lực của bản thân. Giáo viên hướng dẫn sẽ giúp học sinh hoàn thành chương trình học và thực hiện các cuộc phỏng vấn xin thư mời học (nếu có).