Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Đại học

Các chương trình đại học thường là 3 năm tại UK tuy nhiên tại các trường đại học ở Scotland thì chương trình này là 04 năm. Một số chương trình đại học có thực tập tại năm thứ 03 nên thường sẽ kéo dài thêm một năm so với chương trình đại học bình thường (placement year – sandwich program). Các chương trình học Y khoa, Dược và Kiến trúc thường là 05 năm.

Khi sinh viên 18 tuổi bắt đầu chương trình đai học sau khi đã kết thúc chương trình chuẩn bị (A level 2 năm) hay Tú tài Quốc tế (IB) hoặc chứng chỉ Highers của Scotland. Sinh viên quốc tế (nơi có hệ thống giáo dục không tương đồng với vương quốc Anh) thì thường phải học Dự bị Đại học 1 năm trước khi bước vào đại học do vậy sinh viên Việt Nam thường hết lớp 11 hoặc 12 tại Việt Nam có thể theo đuổi chương trình dự bị trên. Tuy nhiên một số trường đại học cho phép sinh viên học hết lớp 12 có thể vào thẳng năm 01 đại học. Các chương trình này thường là chương trình International Diploma hoặc International Year 01, thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Hiện tại ở vương quốc Anh có hơn 325 trường dạy chương trình Đại học, đem đến hơn 52,000 các chương trình đào tạo khác nhau. Để quản lý và thực hiện thống nhất việc tuyển sinh các chương trinh đại học tại Uk sinh viên cần nộp hồ sơ và đơn xin học qua Dịch vụ Tuyển sinh của các trường Đại học và Cao đẳng (Gọi tắt là UCAS). Chương trình đào tạo bậc đại học giúp cho sinh viên có kiến thức và cái nhìn toàn diện về một chuyên ngành mà họ lựa chọn. Bằng cấp được phân làm hai loại Ordinary (bằng thường) và Honours (bằng danh dự), cách gọi cũng tuỳ theo từng trường. Bằng thường được cấp cho những sinh viên hoàn thành chương trình đại học nhưng không đạt được kết quả đủ để cấp bằng danh dự (loại Trung bình). Tại Scotland bằng thường thì chỉ là 3 năm, trong khi đó bằng danh dự thường sẽ là 04 năm.

Có rất nhiều cách gọi bằng khác nhau:

BA (bachelor of Art)

BSc (Bachelor of Science)

BEd (bachelor of Education)

BEng (Bachelor of Engineering)

Các bằng đại học của Anh được xếp hạng khi tốt nghiệp theo kết quả học tập, lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Bằng “Giỏi” (First Class Honours: a first)

Bằng “Khá” (Upper Second Class Honours: a 2:1)

Bằng “Trung bình –Khá” (Lower Second  Class Honours: a 2:2)

Bằng “Trung Bình” (Third Class Honours: a third)

Bằng “Qua” (Pass)

Nếu dưới mức Pass sẽ không được cấp bằng.

Ngoài các chương trình Đại học 3 hoặc 4 năm thông thường thì tại Anh cũng có các chương trình đào tạo dạy nghề mà học sinh có thể hoàn thành chương trình học va tuỳ theo kết quả học tập mà học sinh có thể học tiếp 1 năm nữa để lấy bằng cử nhân Đại học như:

Foundation degree (bằng dự bị đại học):

Chương trình này kéo dài 2 năm, kết thúc chương trình học sinh có thế học thêm 1 năm nữa để lấy bằng đại học Danh dự. chương trình học này thường kết hợp học lý thuyết với thực tập.

Bằng Diploma:

Thời gian học 02 năm, và được xem như là hai năm đầu của chương trình Đại học. Kết thúc chương trình này học sinh chỉ cần học thêm 1 năm nữa để lấy bằng cử nhân Đại học của chuyên ngành có liên quan. Những sinh viên theo đuổi chương trình này hoặc là học thuật hoặc chủ yếu học những chuyên ngành có liên quan đến công việc cụ thể như y tá hoặc các công việc xã hội.

Chứng chỉ giáo dục Đại học:

Học sinh theo đuổi chương trình này thường phải nhằm đến các công việc cụ thể hoặc nội dung học thuật rõ ràng. Chương trình này tương đương với năm thứ nhất Đại học. Đây là chương trình chuẩn bị cho học sinh sự tự tin để học lên đại học. Sinh viên có thể theo đuổi chương trình này khi muốn thay đổi nghề nghiệp, hay cải thiện công việc hiện tại hoặc có thể làm tiền đề để lấy bằng dự bị đại học, bằng diploma hoặc bằng đại học danh dự bằng cách học thêm một năm này.

Higher National Diploma (HND):

Chương trình học hai năm và nếu hoàn thành với kết quả cao, sinh viên có thể học 1 năm nữa để lấy bằng đại học