Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Sau đại học

Có hai loại (taught course – học theo tiến chỉ) hoặc Research (nghiên cứu).

Chương trình bao gồm việc lấy các bằng như Tiến Sỹ, Thạc sỹ,  chứng chỉ sau đại học hoặc bằng diploma sau đạị học. Thời gian thường kéo dài từ 1 năm (các chương trình thạc sỹ) hoặc 3-4 năm các chương trình Tiến sỹ.

Để có thể được chấp nhận các chương trình sau Đại học sinh viên cần có bằng đại học hoặc bằng cấp tương đương.

Các chương trình Thạc sỹ:

Master of Arts (MA)

Master of Science (MSc)

Master of Law (LLM)

Master of Education (Med)

Master of Business Administration (MBA)

Đối với sinh viên quốc tế nếu không đáp ứng được yêu cầu đầu vào học thẳng khoá Thạc sỹ thì có thể học Dự bị Thạc sỹ (Postgraduate Diploma and Certificate – PGDip, PGCert). Khoá học dự bị Thạc sỹ này là 09 tháng. Một số chương trình cũng yêu cầu học sinh có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực có liên quan. Đây là chương trình chuẩn bị tốt cho sinh viên trước khi bước vào học Thạc sỹ. Sinh viên có thời gian nâng cao khả năng tiếng Anh, chuẩn bị kỹ năng học (kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm bài tập theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết các khó khăn)

MA/MSc/LLM: khoá học thạc sỹ này thường kéo dài 1 năm. Hầu hết các chương trình thạc sỹ thường yêu cầu sinh viên Việt Nam có bằng đại học khá trở lên. Tuy nhiên cũng tuỳ từng trường, từng khoá học mà có thêm các yêu cầu khác.

MEd: khoá học Thạc sỹ này có yêu cầu đầu vào nghiêm ngặt là các giáo viên phải có đủ trình độ sư phạm và kinh nghiệm. Về cấu trúc các môn học thì nó cũng giống như các chương trình thạc sỹ lấy bằng MA.

MBA: đó là một chương trình ưu việt, chuyên sâu cho các nhà quản lý cấp cao. Chương trình học trong 12 tháng, tuy nhiên tuỳ theo mức độ khởi điểm về trình độ mà sinh viên có thể lựa chọn chương trình kéo dài 21 hay 24 tháng.

Các chương trình đào tạo Tiến sỹ dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của các giáo sư cho ra đời các công trình nghiên cứu, các bài viết trên các tạp chí nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu thường là 50,000 đến 80,000 từ, tuỳ thuộc vào nội dung đề tài nghiên cứu.

Yêu cầu đối với các sinh viên làm chương trình tiến sỹ hầu hết đều phải có bằng Đại học danh dự (xếp hạng giỏi). Còn thông thường sinh viên phải có bằng Thạc sỹ ở chuyên ngành tương đồng và có kinh nghiệm làm việc.

Các chương trình đào tạo Tiến sỹ:

Doctor of Philosophy (PhD): chương trình này thường kéo 03 năm, chỉ thiên về nghiên cứu.

PhD by Distance Learning: chương trình này về mặt cơ bản giống chương trình tiến sỹ thông thường, chỉ khác là những hướng dẫn, nhận xét của giáo sư thông qua skype không phải trực tiếp.

MA/MSc nghiên cứu: Chương trình này chỉ kéo dài một năm, tập trung vào nghiên cứu. Kết quả được đánh giá bởi sự thẩm định về dự án và thuyết trình của khoá luận. Với chương trình này sinh viên cần tích luỹ 180 đơn vị học trình.

Doctor of Engineering (EngD): chương trình này kéo dài trong 04 năm, kết quả đánh giá dựa trên quá trình nghiên cứu đề tài và kết quả học tập (sinh viên cần phải tích luỹ được 180 đơn vị học trình).