Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Phổ thông

Giáo dục phổ thông ở Úc bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học, cơ sở và phổ thông. Trẻ em ở Úc theo đuổi chương trình phổ thông 13 năm (bao gồm 1 năm chuẩn bị trước tiểu học). Học sinh bắt buộc đến trường từ 06 đến 16 tuổi. Các trường phổ thông ở Úc có thể là công lập hoặc ngoài công lập (các trường thuộc đạo Hồi và Thiên chúa giáo). Các trường phổ thông bất kỳ loại hình nào đều phải đăng ký với chính phủ của tiểu bang. Tuỳ thuộc theo quy định riêng của tiểu bang mà các trường tuân thủ về đầu tư cơ sở hạ tầng, tuyển chọn và đăng ký giáo viên.

Cũng như các bậc học khác, giáo dục phổ thông tại Úc không đơn thuần giảng dạy lý thuyết mà cơ bản hướng tới việc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như phát triển kỹ năng giao tiếp, tính kỷ luật và sự tôn trọng bản thân. Trong các trường trung học học sinh học các môn như Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Nghệ thuật, Xã hội và Môi trường, Kỹ thuật, Chăm sóc sức khoẻ, Giáo dục thể chất...

Quy mô lớp học nhỏ (chỉ khoảng 30 học sinh trong một lớp), giảng viên có kinh nghiệm cùng với chuyên môn cao, các trang thiết bị phục vụ cho học tập hiện đại, công nghệ cao, các lớp học chuyên sâu phục vụ cho học sinh tài năng, các trợ giúp thêm cho học sinh nếu có nhu cầu, chất lượng đào tạo của các trường được quản lý chặt chẽ. Chính vì vậy mà các trường phổ thông trung học của Úc thu hút được nhiều sinh viên quốc tế trong suốt những năm qua.

Thời khoá biểu trong các trường phổ thông của Úc được xây dựng với mục đích phát triển tính độc lập, tự tin, và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân học sinh. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp học sinh có đầy đủ kiến thức, kỹ năng bước vào môi trường giáo dục bậc cao với định hướng chuyên ngành lựa chọn.

Phương pháp giảng dạy của các trường phổ thông tại Úc chia học sinh thành các nhóm, làm bài thuyết trình và chia theo chủ đề. Tính tương tác giữa giáo viên và học sinh tương đối lớn. Kết quả học tập được đánh giá bằng nhiều phương pháp, từng cá nhân nhận đề tài nghiên cứu, bài luận của cả nhóm được chia, kỹ năng thuyết trình, khả năng sử dụng các phần mềm trong quá trình học như PowerPoint, Podcast hay vodcast, cũng như các phương pháp đánh giá truyền thống như các bài kiểm tra, viết tự luận. Các bài thi quốc gia cũng như của từng tiểu bang cũng vẫn được duy trì để đánh giá kết quả cuối cùng.

Sau khi kết thúc chương trình phổ thông (lớp 11 và lớp 12) học sinh sẽ tham dự kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông. Tuỳ theo bang mà tên gọi các chứng chỉ này khác nhau. Tuy nhiên kết quả này sẽ được dùng để nộp hồ sơ xin học vào các trường dạy nghề hoặc đại học.