Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Thông tin về Visa

Để xin visa vào Úc, tuỳ theo từng loại visa bạn xin thuộc loại nào thời gian thường từ 02 đến 08 tuần. Cơ bản visa vào Úc bao gồm những loại sau:

Visa dành cho sinh viên đi học:

 • Phổ thông (Subclass 571).
 • Đào tạo dạy nghề (Subclass 572).
 • Giáo dục đại học và sau đại học (Subclass 573).
 • Nghiên cứu sau đại học (subclass 574).
 • Khoá học không cấp bằng (Tiếng Anh) (Subclass 575).
 • Đi theo diện học bổng của AusAID (Subclass 576).

Visa đi thăm thân hoặc các khoá học dưới 03 tháng (Subclasses 600, 601, 651).

Visa du lịch nhưng được phép đi làm (Subclass 417)

 • Thời gian tối đa của khoá học là 4 tháng.
 • Đương đơn từ 18 đến 30 tuổi.
 • Mục đích cơ bản đến Úc để du lịch.
 • Đáp ứng được các quy định về sức khoẻ và các yêu cầu về nhân thân khác
 • Chứng minh có đủ tiền mua vé máy bay và tiền ăn, ở, đi lại và các chi phí khác tại Úc.

Visa bảo trợ học sinh (Subclass 580)

 • Cho phép đương đơn được quyền ở lại Úc trong thời gian mà học sinh có yêu cầu cần người bảo trợ (học sinh dưới 18 tuổi).
 • Khoá học của học sinh phải tối thiểu từ 03 tháng trở lên hoặc các khoá học tiếng Anh (20 giờ/tuần).
 • Chứng minh có đủ tiền mua vé máy bay và các chi phí cho cuộc sống tại Úc.
 • Phải mua bảo hiểm y tế.

Để có thêm thông tin chi tiết về các loại visa các bạn có thể ghé thăm trang web: http://www.immi.gov.au/Pages/Welcome.aspx